188bet怎么样

二十四节气谚语:惊蛰谚语

2016-02-13

  惊蛰谚语

 惊蛰,古称“启蛰”,二十四节气之中的第3个节气 。在每年二月初一前后(公历3月5-6日之间),太阳到达黄经345°时,《月令七十二候集解》:“二月节……万物出乎震,震为雷,故曰惊蛰,是蛰虫惊而出走矣。”

 这时天气转暖,渐有春雷,动物入冬藏伏土中,不饮不食,称为“蛰”,而“惊蛰”即上天以打雷惊醒蛰居动物的日子。这时中国大部分地区进入春耕季节。

 雷打惊蛰前,四十九天不见天

 雷打惊蛰前,高山好种田

 惊蛰闻雷米如泥 惊蛰雷鸣,成堆谷米。

 惊蛰不耙地,好比蒸馍走了气。

 未到惊蛰雷先鸣,必有四十五天阴。

 冷惊蜇,暖春分。 惊蜇刮北风,从头另过冬。

 惊蛰过,暖和和,蛤蟆老角唱山歌。

 过了惊蛰节,春耕不能歇。

 惊蛰一犁土,春分地气通。

 过了惊蛰节,春耕不停歇。

 惊蛰闻雷,谷米贱似泥。

 二月莫把棉衣撤,三月还下桃花雪。

 惊蛰有雨并闪雷,麦积场中如土堆。

 二月打雷麦成堆。

 惊蛰地气通。

 惊蛰断凌丝。

 地化通,见大葱。

 九尽杨花开,春种早安排。

 九九八十一,家里做饭地里吃。

 九九加一九,遍地耕牛走。

 冻土化开,快种大麦。

 大地化,快种葵花和蓖麻。

 大麦豌豆不出九。

 豌豆出了九,开花不结纽儿。(管理录 www.guanlilu.com)

 种蒜不出九,出九长独头。

 惊蛰地化通,锄麦莫放松。

 麦锄三遍无有沟,豆锄三遍圆溜溜。

 麦子锄三遍,麦缝像条线。

 麦子锄三遍,等着吃白面。

 麦子锄三遍,皮薄多出面。

 惊蛰不耙地,好像蒸锅跑了气。

 地化通,赶快耕。

 到了惊蛰节,耕地不能歇。

注:更多内容请关注三联谚语大全栏目